****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Отдели

Научен потенциал, координация и международно сътрудничество

Опитни бази и експериментални производства

Информационно консултантски център

* Консултантско бюро

* Почвен и агрохимичен архив и главни книги от опитните полета

* escorte bucuresti лаборатория

* База с банка данни и ГИС

* clinica osteopatie cluj

* Учебни модули

Управление на човешките ресурси и собствеността

Отдел "Финансово-счетоводен"

 
 
 
 
нагоре ↑          

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg