****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Лаборатории

Централна лаборатория

Акредитирана изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания

 

Специализирани секционни

лаборатории

* Физична

* Картографска

* escorte de lux

* clinica kinetoterapie

* Микробиологична

* Биохимична

* Рентгеноструктурна

* Електронно-микроскопска

* Микроморфоложка

 

 

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg