****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Научен съвет

Списък на членовете на Научния съвет на

Института по Почвознание „Никола Пушкаров”,

избран от Общо събрание на учените на 10.12.2008 г.

(Протокол №1)

Научно звание, Научна степен,

име, презиме, фамилия,

месторабота

Научна

специалност

Шифър

Председател:

Ст.н.с.I ст. д-р Светла Симеонова Русева - ИП

Мелиорации

04.01.13

Зам. Председател: 

Ст.н.с.II ст. д-р Росица Стоянова Илиева - ИП

Почвознание

04.01.02

Членове:

Ст.н.с.II ст. Дсн Божидар Крумов Георгиев - ИП

Почвознание

04.01.02

Ст.н.с.II ст. д-р Виктор Крумов Бозев

Мелиорации

04.01.13

Ст.н.с.I ст. д-р Димитранка Иванова Стойчева - ИП

Почвознание

04.01.02

Ст.н.с.I ст. д-р Димитър Славов Димитров - ИП

Агрохимия

04.01.04

Ст.н.с.I ст. д-р Husa telefon Екатерина Георгиева Филчева - ИП

Почвознание

04.01.02

Ст.н.с.II ст. д-р Елка Върбанова Цветкова - ИП

Мелиорации

04.01.13

Ст.н.с.II ст. д-р Здравка Благоева Петкова - ИП

Агрохимия

04.01.04

Ст.н.с.II ст. д-р Ивайло Петров Вълчовски - ИП

Агрохимия

04.01.04

Ст.н.с.II ст. д-р Иван Димитров Спасов - ИП

Общо земеделие

04.01.01

Ст.н.с.I ст. Дсн Иванка Асенова Стоименова - ИП

Общо земеделие

04.01.01

Ст.н.с.II ст. д-р Мартин Димитров Банов - ИП

Почвознание

04.01.02

Ст.н.с.I ст. д-р Методи Теохаров Костадинов - ИП

Почвознание

04.01.02

Ст.н.с.I ст. Дсн Никола Вичев Колев - ИП

Общо земеделие

04.01.01

Ст.н.с.II ст. д-р Николай Славов Динев - ИП

Общо земеделие

04.01.01

Ст.н.с.I ст. д-р Павел Асенов Стоянов - ИП

Общо земеделие

04.01.01

Ст.н.с.II ст. д-р Радка Иванова Донкова - ИП

Почвознание

04.01.02

Ст.н.с.I ст. д-р Светла Маринова

Бъчварова-Пиралкова - ИП

Общо земеделие

04.01.01

Ст.н.с.I ст. д-р Светла Маринова Маринова - ИП

Агрохимия

04.01.04

Ст.н.с.II ст. д-р Тотка Тодорова Митова - ИП

Общо земеделие

04.01.01

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg