****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Ръководство на ИП "Н. Пушкаров"

Директор

Заместник директор

Проф. д-р Тотка Митова

e-mail: tmitova@mail.bg

Тел.: +359 2 824 61 41

Факс: +359 2 824 89 37

 

Доц. д-р инж. Михо Михов

e-mail: imm_2001@mail.bg

Тел.: +359 2 892 93 01 

 

 

Заместник директор

Заместник директор

Проф. дсн Николай Динев

e-mail: ndinev@iss-poushkarov.org

Тел.: +359 2 824 02 53

Проф. д-р Мартин Банов

e-mail: banovm@abv.bg

 

Тел.: +359 2 824 02 26 

 

Научен секретар

Главен счетоводител

 

 

Доц. д-р Радка Донкова

e-mail: radadonkova@gmail.com

Тел.: +359 2 824 76 84

Владислав  Топчев

e-mail:

vtopchev@iss-poushkarov.org

Tел.: +359 2 826 82 52

Факс: +359 2 925 03 21

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg